The Record Man is een
samenwerkingsplatform
voor artiesten ter
ondersteuning van
het creatieproces.

The Record Man is een non-profit organistatie die eigendom is van de leden. De missie is om een lanceerplatform te zijn waar iedereen zijn individuele vrijheid en expressie kan delen. Iedereen in het domein van de muzieksector die de waarden van The Record Man respecteert en deze actief wil uitdragen kan een aanvraag tot lidmaatschap indienen. De vereniging kan enkel zijn missie vervullen door en met leden. Het lidmaatschap is kosteloos. Doe mee!
Op The Record Man, een shared services platform voor samenwerking, definieren we waarden en activiteiten, niet alleen financieel (intellectuele eigendom & copyrights) maar ook voor alle etappes in het artistieke creatieproces, de juridische aspecten, organisatorische ondersteuning, infosessies over digitalisering, waar hardware te krijgen, innovaties in de sector, merchandising enz.
In mensentaal wil dit zeggen dat de vereniging een one-stop tankstation is waar je op 1 platform alle ondersteuning kan vinden om jouw artistieke creatie vorm te geven conform de waarden van The Record Man, zodat jij je kan concentreren op je creatie en de leden van de vereniging zich bekommeren om alle andere aspecten, steeds onder jouw goedkeuring en goed buikgevoel. Jij blijft via de vereniging in controle maar hoeft het zelf niet allemaal uit te vinden.