STREAMING MODEL

Case study

 

In een standaard streaming model met een vergoeding van pakweg € 0.004 per stream, betekent dit dat je voor een full-album met 13 tracks, met een kostprijs van 25.000€, maar liefst 6.250.000 streams nodig hebt om break-even te komen. Break-even is die opbrengst waarbij alle mensen zoals de muzikanten, de studio-techiekers, allen die meegewerkt hebben aan de creatie van het album hun juiste vergoeding kunnen krijgen.

In ons voorbeeld betekent dit maar liefst 480.000 streams voor elke track op het album!

In België bereiken enkel artiesten die in de top staan dit aantal streams. Op termijn zorgt dit dus voor het probleem dat niemand wil investeren in albums die geen kans maken op de top.

FYSIEKE MODEL

 

In het verdienmodel van de fysieke muziekdrager vormen de produktiekosten de basis van de marge. Als voorbeeld beschouwen we een album van 13 tracks. Deze 13 tracks hebben een gezamenlijke produktiekost van 25.000€, wat de kost van 1 track op gemiddeld 1923€ brengt.

 

De gemiddelde PPD (published price to dealer) bedraagt 8€ voor 1 album, dit is dus 8/13 € voor 1 track.

 

Om een break-even te bereiken, moet een album 3150x gekocht worden.
In dit geval zijn alle produktiekosten vergoed, wat inhoudt dat alle nodige arbeid tegen marktconforme tarieven vergoed werd!

STREAMING MODEL

Break-even?

 

The Record Man berekende in het rekenvoorbeeld, dat een volume van 40.000 streams realistischer is om de produktiekosten te dekken van een track.

 

Als we dat doen, de eerste 40.000 streams dusdanig vergoeden dat ze de produktiekost dekken, dan breng je het muzikale ecosysteem in balans.

 

Vandaar dat we op basis van onze voorlopige cijfers een Faire Prijs Per Stream (FPPS) voorstellen van 0.0496€ voor nieuwe lokale streams tot de track een aantal van 40.000 streams bereikt heeft.

Huidige Streaming model= 0,004 euro / stream

Faire Prijs Per Stream (FPPS)= 0.0496 euro / stream
voor de eerste 40.000 streams

Wie betaalt die rekening?

 

Het rekenmodel van The Record Man, laat toe om de impact van de correctie te berekenen in functie van het aantal nieuwe tracks dat jaarlijks door de Belgische muzieksector op de streamingdiensten geplaatst wordt.

 

Afhankelijk van dit aantal en dus de produktiekosten van lokale innovatieve muziek, wordt het correctie bedrag berekend.

 

Dat bedrag kan evenredig worden verdeeld over de tracks met opbrengst boven break even. Ook hier willen we in overleg gaan met alle belanghebbenden binnen de sector! Zuiver een kwestie van solidariteit tussen de beroemde en populaire artiest en zijn minder beroemde en populaire collega’s!

Het FAIRSTREAMING MODEL

hoe kan het praktisch?

 

Hoe organiseren we in de realiteit de herverdeling binnen de sector?

 

Eerst overleggen we uitgebreid met alle belanghebbende partijen hoeveel euro de FPPS, de faire prijs per stream voor nieuw en lokaal, exact zal bedragen. The Record Man stelt de rekenbladen ter beschikking voor alle commentaar en nodige correcties.

 

Daarna wordt door elke partij binnen de sector een handtekening gezet voor de toepassing van de FPPS.

 

De bestaande collectieve belangenorganisaties verzamelen alle inkomsten van alle streamingdiensten in België.

De berekening van de herverdeling gebeurt door een aparte afdeling van de belangenorganisaties.

 

The Record Man communiceert de gegevens volledig transparant aan de sector.

logo-record-groen
Uiteraard is de internationale context zeer belangrijk en
moet dit model navolging vinden in het buitenland,
waar men dezelfde uitdagingen ervaart.

 

Tevens zal onze wetgever betrokken worden om mee de nodige
ondersteuning en handhaving van dit model te realiseren.

 

The Record Man wil ervoor gaan : jij ook?